12:00 Community tältet

ÖPPET BERÄTTARCAFÉ

Öppet berättarkafé i festivalens anda. Samhälle, sammanhållning, samvaro. Vi delar berättelser med varandra, allt från folksagor och kloka historier ur verkligheten till självupplevda berättelser. Kom för att lyssna eller dela med dig. Alla är välkomna.

♥ Allra varmast välkommen ♥