11:45 Community Tältet

INVIGNING

Vad är Building Community?
…Kultur och gemenskap?
…Möten över gränser?
…Samhällsutveckling?
…Beijers Park?