Med 10 år i ryggen och en komplett fungerande grundskola i Västafrika (se www.positivefootsteps.se) går Baobab Festival vidare med nya mål och önskar nu lyfta fram och öka tillgängligheten för det fria kulturlivet, använda kultur som ett medel för integration och  gemensskap, samt att belysa frågan om ALL-acceptans i Malmö, Öresund och Världen.

Baobab Festival erbjuder […]