En snäll man, förälder till 2 av barnen i skolan och ägare till en oanvänd bit mark i byn erbjöd oss att använda
hans familjs mark att bygga nya skollokaler för barnen i byn. Vi accepterade med glädje och tacksamhet, och föräldrarna till barnen ställde genast upp
och hjälpte till med bygget. Vi såg exempel på stark sammanhållning i byn och en gemensam tro på en bättre framtid för deras barn stärkte deras vilja.
I hoppfull väntan var vi alla inför (vad vi trodde skulle bli) en snar nystart.