Ägaren till skolbyggnaden som vi rustade upp och flyttade in i 2009, beslöt sig plötsligt för att chockhöja hyran för lokalerna där vi höll undervisning och vi var tvungna att leta efter nya lösningar på lokal. Ett bygge av nya lokaler påbörjades, samtidigt som vi fick lov att flytta in i preliminära lokaler som annars stod tomma.
Inte de bästa lokalerna och inte de bästa omständigheterna, men både barn, föräldrar och lärare var fast beslutna att fortsätta undervisningen.
Bilden visar den preliminära byggnaden.