Då efterfrågan för skolgång ständigt växer har vi nu lyckats hitta nya lokaler, eller rättare sagt början till nya lokaler.
Med vinsten från Baobab Festival 2008 har vi nu rustat upp några halvfärdiga lokaler ett kvarter längre bort och på så vis fått tillgång till
4 mindre klassrum. Vi har anställt 4 lärare som nu kan ge grundskoleutbildning till 85 barn i 4 årskurser.
Pengarna räckte även till att ge nya skolkläder till alla barn, något som ger en extra värdighet och som “suddar ut” klassskillnaderna och där de allra fattigaste inte behöver skämmas för sina annars trasiga kläder.

Marbella school, som skolan från början hette, har nu bytt namn till Baobab School i syfte om att inte skapa en tydligare länk mellan festivalen och skolan.

Alla i byn känner nu till Baobab School och välviljan är stor bland alla föräldrar.