1 år efter öppnandet av Baobab School (Marbella School i Guinea Conakry) märkte vi en markant ökning i förfrågningar från föräldrar som ville ge sina barn tillgång till skola.
Med hjälp av vinsten från Baobab Festival 2007 kunde vi anställa en ny lärare samt köpa in skolmaterial till sammanlagt 40 barn.
På grund av brist på större lokal blev det första klassrummet uppdelat i 2, med 2 lärare som undervisade paralellt i samma rum.
Många fler barn stod på tur..