Baobab Festival flyttar in till folket och till Folkets Park i Malmö.
Med många förfrågningar om en mer lättillgänglig festival beslöt sig teamet om att flytta in till Folket Park.
En flytt som på många sätt underlättade även för organisationen, som nu fick enkel tillgång till elektricitét, vatten och en färdig scen.
Festivalen i Malmö växte i antal besökare och man kunde se ett tydligt mönster i Baobabs utveckling, som var nästan identisk med utvecklingen i Spanien.
Samma slags energi runt både organisation och besökare, en stark medveten vilja av att förändra i samhället. Eldsjälarna började samlas.. och bli fler!